АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭРХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

АЖЛЫН БАЙРАН ДЭЭРХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

АШУҮИС сувилахуйн сургуультай хамтран багц цагийн ажлын байран дээрх сургалтыг төрийн болон хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийн 72 /давхардсан тоогоор/ сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдэд 2023 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа.