СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Энхбилэг эмнэлэг, Говийн сондор эмийн сангийн 18 ажилтанд эрүүл мэндийн ажилтны мэдээллийн нэгдсэн системмийн хөгжүүлэлт болон ЭМС-ын 2023 оын А/295, дугаар тушаалын талаарх сургалтыг 2023 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдөр зохион байгууллаа.