"...Нэгдье"

"...Нэгдье"
"...Нэгдье" соён гэгээрүүлэх аяны хүрээнд авлигын гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар 110 дугаарын утсанд мэдээллэнэ үү.