Таны хүүхдийн төлөөх Стандарт!!!

Таны хүүхдийн төлөөх Стандарт!!!

Таны хүүхдийн төлөөх Стандарт!!!

Монгол хүүхэд эрүүл өсөж бойжих, аюулгүй орчинд амьдрах, аливаа хүчирхийллээс ангид байх эрхтэй. Чухамхүү үүний төлөө л Стандарт оршин байдаг. Стандартаа хэрэгжүүлээгүйгээс болоод бид ирээдүйгээ хордуулж, аюул, осол руу түлхэж байна.

Яг одоо, өнөөдрөөс эхлээд стандартыг ярья, стандартыг шаардъя, стандарттай болохын төлөө өөрсдөөсөө шалтгаалах бүгдийг хийцгээх цаг нь болсон.
          </div>
          <div class=