ААЖУУ ЯВБАЛ АЯНДАА ХҮРНЭДЭЭЭ

ААЖУУ ЯВБАЛ АЯНДАА ХҮРНЭДЭЭЭ
Монгол улсын 10000 хүн ам тутамд 56-65 хүн зам тээврийн ослын улмаас эмнэлэгт ханддаг ба жилээс жилд өссөн үзүүлэлттэй байна.
Аймгийн хэмжээнд 2021 онд осол гэмтэл, гадны шалтгаант нас баралтын 19 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 4 тохиолдлол нь зам тээврийн ослоос үүдэлтэй.          </div>
          <div class=