Жил бүрийн 6 сарын 7-нд бид Дэлхийн Хүнсний Аюулгүй Байдлын Өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг билээ.

Жил бүрийн 6 сарын 7-нд бид Дэлхийн Хүнсний Аюулгүй Байдлын Өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг билээ.
Энэ жилийн хувьд "Эрүүл, Аюулгүй Хүнс- Эрүүл Амьдралын үндэс" уриатайгаар тус өдрийг орон даяар тэмдэглэж байна.