Нөхцөл байдлын мэдээ 2023-02-07-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ

Нөхцөл байдлын мэдээ 2023-02-07-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ