ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГТ СҮРЬЕЭ ӨВЧНИЙ ЭРТ ИЛРҮҮЛЭЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА, СҮРЬЕЭГЭЭР ӨВЧЛӨХ ЭРСДЭЛ БҮЛГИЙН ХҮН АМЫН ДУНД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГТ СҮРЬЕЭ ӨВЧНИЙ  ЭРТ ИЛРҮҮЛЭЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА, СҮРЬЕЭГЭЭР ӨВЧЛӨХ ЭРСДЭЛ БҮЛГИЙН ХҮН АМЫН  ДУНД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Эрүүл мэндийн яамны дэмжих сангийн дэмжлэгтэйгээр 2022.10.17-11.01-ний хооронд хүн амд сүрьеэ өвчний талаар мэдээлэл, сурталчилгаа хийх, сүрьеэгийн тохиолдлын хавьтал болон сүрьеэд өртөх эрсдэл бүхий иргэдийг  үзлэг шинжилгээнд хамруулахаар Эрүүл мэндийн газрын даргын 2022 оны А/71 дүгээр “Сүрьеэ өвчний эрт илрүүлэлт, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах тухай”  тушаалын дагуу үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж 500 гаруй хүн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдан сүрьеэ өвчний 2 шинэ тохиолдлыг эрт илрүүлэн эмчилгээнд хамруулж, халдварын тархалтыг бууруулахад үр нөлөө үзүүлсэн байна.