Энэ жилдээ Эрүүл жиндээ

Энэ жилдээ Эрүүл жиндээ
☑️Сүмбэр сумын Засаг даргын тамгийн газрын албан хаагчдад "Эрүүл хооллолтын зөвлөгөө", Идэвхитэй хөдөлгөөн чийрэгжүүлэлтийн "Түмэн" дасгалыг сурталчилах нь сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа
☑️Аяны хүрээнд албан хаагчдын Биеийн жингийн индекс, биеийн үзүүлэлтийг үзэж зөвлөгөө өгсөн
☑️Идэвхитэй хөдөлгөөн чийрэгжүүлэлтийн "Түмэн" дасгалыг албан хаагчдад сурталчилан цаашид ажлын байранд тогтмол хийж хэвшихээр болсон.