Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын гурвалсан гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталлаа

Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын гурвалсан гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталлаа

Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын дарга, Сумдын Засаг дарга, Эрүүл мэндийн газрын дарга нар гурвалсан гэрээг байгуулан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталлаа.

Энхтусдэм Өрхийн эрүүл мэндийн төв, Баянтал сумын эрүүл мэндийн төв, Шивээговь сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн 2022 онд хийсэн үйл ажиллагаатай танилцаж 2023 онд хийгдэх  ажил, эрүүл мэндийн байгууллагуудын тулгамдаж буй асуудлын талаар ярилцлаа.