А/40 Тэмцээн зохион байгуулах тухай

Тэмцээн зохион байгуулах тухай