А/27 АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

А/27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай