А/12 ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ ХУВААРИЛАХ ТУХАЙ

А/12 тушаал