2022.06.12 ковидын нөхцөл байдлын мэдээ

2022.06.12 ковидын нөхцөл байдлын мэдээ