2022-09-13-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ

2022-09-13-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ