2022-08-24-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ

2022-08-24-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ