2022-08-15-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ

2022-08-15-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ