2022-07-27-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ

2022-07-27-ны өдрийн Ковид-19 халдварын нөхцөл байдлын мэдээ